Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Monar”
Kębliny ul. Strykowska 3
95-001 Biała
tel./fax.: 42 717 80 08
e-mail: biuro@monar-kebliny.pl
Ośrodek Rehabilitacyjny

 

Ośrodek „Monar” w Kęblinach powstał wiosną 1987 roku.
Znajduje się ok. 30 km od Łodzi, przy trasie Ozorków-Stryków.
Dojazd z Łodzi autobusem w kierunku Kutna z wysiadką w Białej k/Zgierza.

Ośrodek mieści się w zabytkowym pałacyku na terenie XIX-wiecznego parku .
Pokoje 2,3 i 4 osobowe. Placówka posiada boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. Posiada również salę gimnastyczną, sportową (stół do tenisa, bilard) oraz kawiarenkę.
Naszym podopiecznym zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę terapeutyczną i opiekę medyczną.

Program:
Program składa się z 3 etapów:

  • nowicjusza (okres trwania 2 m-ce)
  • domownika (pobyt od 2 do 10 m-cy)
  • monarowca (pobyt od 10 do 12 m-cy)

Głównym celem programu jest przywrócenie zdrowia w znaczeniu psychologicznym i społecznym, często również w sensie fizycznym i opanowanie umiejętności pozwalających na życie w trzeźwości. Program zakłada cykl leczenia trwający około 12 miesięcy.

Placówka pracuje metodą społeczności terapeutycznej, tzn. wszyscy tworzą jedną wspólną grupę, w której każdy ma równy głos. Poza terapią grupową i indywidualną odbywają się też zajęcia edukacyjne, sportowe, wycieczki krajoznawcze, obozy wypoczynkowo-terapeutyczne letnie i zimowe.

W ramach rozwijania zainteresowań realizujemy wyjazdy na basen, wyjścia do teatru, kina, na ściankę wspinaczkową oraz kręgle.

Kładziemy duży nacisk na kontynuowanie lub zaczęcie nauki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zgierzu i Łodzi. Organizujemy również kursy specjalistyczne zawodowe, ułatwiające podjęcie pracy zarobkowej po ukończonej terapii.

Do naszego ośrodka przyjmujemy osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, w wieku od 18 lat.

Do przyjęcia potrzebne jest:

  1. skierowanie od lekarza ubezpieczenia społecznego
  2. udokumentowane ubezpieczenie zdrowotne

Przyjmujemy również osoby nieubezpieczone.

Kadra:
Zespół terapeutyczny ośrodka składa się z 6 specjalistów terapii uzależnień, dwóch lekarzy (psychiatra i ortopeda) i pielęgniarki.  Większość z wieloletnim stażem pracy z osobami uzależnionymi.

Dojazd:
Z Łodzi tramwajem lub autobusem do Zgierza, następnie spod Dworca PKP busem (prywatna linia) do Kęblin. Przystanek znajduje się w okolicach ośrodka.

 Hosted by Kappa Designed by LimeLine