Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Monar”
Kębliny ul. Strykowska 3
95-001 Biała
tel./fax.: 42 717 80 08
e-mail: biuro@monar-kebliny.pl
Monar Kębliny

W skład oddziału Stwarzyszenia „Monar” w Kęblinach wchodzi:


1. Całodobowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny; Kębliny ul. Strykowska 3
2. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych; Łódź ul. Wólczańska 225
3. Ośrodek Stacjonarny Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych; Kębliny ul. Strykowska 3
4. Hostel Readaptacyjny; Łódź ul. Wólczańska 225

 

Kontakt:
Łódź, ul. Wólczańska 225: (42) 684 23 97
Kębliny, ul. Strykowska 3: (42) 717 80 08, (42) 717 84 38

W razie problemów z nawiązaniem połączenia z numerami stacjonarnymi, prosimy kontaktować się pod numerami: 666 37 47 27 lub 668 85 73 30.

 

„Monar” w Kęblinach posiada umowę z NFZ

Nie prowadzimy działalności odpłatnej. Za udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej nie pobieramy opłaty.Hosted by Kappa Designed by LimeLine