Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Monar”
Kębliny ul. Strykowska 3
95-001 Biała
tel./fax.: 42 717 80 08
e-mail: biuro@monar-kebliny.pl
Całodobowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Działania Punktu adresowane są do osób zagrożonych narkomanią, osób już uzależnionych oraz członków ich rodzin. Są to:

  • Bezpośrednie porady i konsultacje specjalistyczne.
  • Kierowanie na odtrucie i do ośrodków stacjonarnych.
  • Terapia indywidualna.
  • Porady telefoniczne.
  • Informowanie o wymogach formalnych koniecznych do podjęcia leczenia (ubezpieczenie zdrowotne, odtrucia, skierowania lekarskie).
  • Interwencje kryzysowe u klienta.


Prowadzimy też (w miarę zgłaszanych potrzeb) mini wykłady edukacyjne, dyskusje i zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z regionu łódzkiego.
Wymienione czynności realizowane są w systemie całodobowym przez specjalistów terapii uzależnień i pracownika socjalnego, który jednocześnie jest kuratorem sądowym.Hosted by Kappa Designed by LimeLine