Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Monar”
Kębliny ul. Strykowska 3
95-001 Biała
tel./fax.: 42 717 80 08
e-mail: biuro@monar-kebliny.pl
Ambulatoryjna Grupa Wsparcia

Grupa prowadzona przez psychologa dla osób po ukończonej terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla osób, które przerwały leczenie, lecz utrzymują abstynencję narkotykową od co najmniej pół roku.
Grupa odbywa się w każdy czwartek w godz. 18-21.Hosted by Kappa Designed by LimeLine